Бесіда «Думати по іншому»

16 березня  в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д. Є. Задора, в межах тижня циклової комісії «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни», викладачка Мурга Оксана Василівна провела бесіду зі студентами на тему: «Думати по іншому».

В процесі життєдіяльності всі  ми долаємо певні труднощі. Ми не можемо не мати проблем взагалі, але можемо змінити своє ставлення до них, можемо  їх вирішувати й рухатися вперед.  Психологічна стійкість – це якість особистості, окремим аспектом якої є  врівноваженість. Вона дає змогу протистояти життєвим труднощам, зберігати добре самопочуття і працездатність. До складових психологічної стійкості  відносять стабільність емоційного тону і позитивного настрою, розвиток вольових якостей особистості і здатність до особистісного зростання.

В будь яких складних ситуаціях потрібно діяти відповідно до власних цінностей. Цінності – це те, що ми вважаємо важливим  у житті, це наші переконання, принципи, орієнтири  відповідно до яких ми спрямовуємо свою активність. Надзвичайно важливою умовою для психологічної стійкості  постає вміння ставити реалістичні цілі, планувати кроки для досягнення мети. Наперед завищені  очікування від себе  та оточуючих неминуче призводять до розчарувань, пригніченого настрою і навіть депресії.

Здорова самооцінка виражається у відчутті власної цінності, усвідомленні своїх недоліків, доброзичливому погляді на світ. Психологічні дослідження свідчать про те, що реалістична самооцінка пов’язана з вищим рівнем резильєнтності, допомагає вибрати оптимальну стратегію вирішення проблем.

В наш час  поняття «резильєнтність» набуває популярності. Резильєнтність  розглядається як вроджена динамічна властивість особистості долати стреси конструктивним способом, зберігати стабільність в несприятливих ситуаціях та успішно адаптуватися до змін. Доведено, що цю якість особистості можна і варто розвивати.

                 10  способів розвитку резильєнтності:

  1. Підтримка добрих взаємин з оточенням.
  2. Адекватне ставлення до проблем і стресогенних подій.
  3. Прийняття життєвих обставин, які не можна змінити.
  4. Постановка реалістичних цілей.
  5. Готовність вдаватися до рішучих дій, опинившись в несприятливій ситуації.
  6. Пошук можливостей до самопізнання.
  7. Розвиток впевненості в собі.
  8. 8. Збереження довготривалої перспективи.
  9. Підтримка віри, позитивні очікування й візуалізація бажаного.
  10. Турбота про своє психічне і фізичне здоров’я, увага до власних потреб і почуттів.

Турбота про власне здоров’я – це не лише правильне харчування, відсутність шкідливих звичок, активний спосіб життя а й  дружні взаємини з оточуючими, внутрішня рівновага, емоційний інтелект.

Під час бесіди студенти дізналися про вподобання, захоплення та інтереси один одного, поділилися власним досвідом подолання труднощів, формували вміння реалістично планувати своє майбутнє за допомогою гри «Чарівний бінокль», взяли на озброєння низку корисних вправ. Отже, щирі стосунки  з близькими людьми, родиною, друзями, викладачами  сприяють психологічній пружності особистості і допомагають  у навчанні.

Опубліковано:
22 Березня 2023