Співпраця зі стейкхолдерами

Ефективність сучасного освітнього процесу в комунальному закладі «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради залежить від врахування інтересів усіх зацікавлених осіб та його здатності до взаємодії зі стейкхолдерами в зовнішньому та внутрішньому освітньому середовищі.

«Стейкхолдер» – це особа або певна група осіб, які впливають на організацію освітнього процесу закладом вищої освіти й реалізацію освітньої програми зокрема, або відчувають безпосередній вплив освітньої діяльності закладів вищої освіти та спроможні надати пропозиції, рекомендації щодо покращення ефективності освітнього процесу в закладі вищої освіти, підвищення його суспільного статусу та показників.

Систематизація наукових праць та досвіду роботи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх педагогів, дали змогу визначити основні групи стейкхолдерів, їхні інтереси та форми співпраці з кожною групою потенційних стейкхолдерів.

Відповідно до приналежності закладу вищої освіти, здійснено умовний розподіл стейкхолдерів на два типи: зовнішні та внутрішні. В межах кожної з визначених груп можливим є диференціювання стейкхолдерів за різними ознаками, наприклад, здатністю до взаємодії, рівнем їхньої компетентності, соціальним положенням, зацікавленістю в удосконаленні освітнього процесу та якості підготовки фахівців і т. ін.

Механізм взаємодії зі стейкхолдерами та форми співпраці закладу вищої освіти з різними групами стейкхолдерів дають змогу врахувати не лише потреби галузі, а й регіональні особливості щодо підготовки фахівців, перспективний досвід підготовки відповідних фахівців, впровадити інноваційні освітні та виробничі технології.

Є три основні підходи до співпраці закладу вищої освіти зі стейкхолдерами: фокусування уваги на інтересах певного стейкхолдера, врахування інтересів основних (ключових) груп стейкхолдерів, урахування інтересів якомога більшої кількості стейкхолдерів. Критерії регулювання та узгодження інтересів стейкхолдерів: відповідальність, впливовість, залежність, представництво, поточні та стратегічні наміри.

Отже, необхідне нормативне врегулювання цього процесу через розроблення та затвердження комунальним закладом «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради внутрішніх положень про залучення стейкхолдерів до освітнього процесу.